(Chronische) Pijnklachten

(Chronische) Pijn

Pijn is een waarschuwing van het lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. Acute pijn is dus nuttig. We spreken van chronische pijn wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is. De pijn heeft dan geen waarschuwingsfunctie meer en er is geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijke letsel.

De pijn gaat als het ware een eigen leven leiden, met gevolgen voor het dagelijks leven. Men gaat bijvoorbeeld bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn, omdat deze als acute pijn blijft aanvoelen. Of men bijt zich juist door de pijn heen, wat bij heftige pijn moeilijk of niet vol te houden is.

Goede begeleiding door een therapeut die geschoold is in de behandeling van chronische pijn kan helpen weer grip te krijgen op de klachten.

Wat is de rol van de oefentherapeut?

De oefentherapeut start met het in kaart brengen van de oorzaken van de pijn, ervaring van de pijnklachten en de manier van omgang. Samen met de therapeut worden haalbare doelen opgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat er weer grip op de klachten komt en de kwaliteit van leven verbetert.

Samen met de coachende oefentherapeut gaat iemand met de eigen doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor diegene belangrijk zijn. Voor de een betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’.

Wanneer ga je naar de oefentherapeut?

  • Fybromyalgie
  • Chronische vermoeidheidsklachten
  • Chronische pijn (o.a. rug en schouder)

Netwerk Chronische Pijn

Het Netwerk Chronische Pijn is een landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar & Mensendieck. Zij hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn. Alle aangesloten oefentherapeuten werken volgens een behandelwijze die is opgesteld volgens de laatste inzichten in wetenschappelijk en/of praktijkonderzoek en de patiënt centraal zet. Zo kan men rekenen op de zorg die helemaal op specifieke behoeften en wensen afgestemd is. Het Netwerk Chronische Pijn werkt samen met onder andere revalidatieartsen, reumatologen, revalidatiecentra, pijnpoli’s en andere zorgprofessionals.