Neurologie

Niet Aangeboren Hersenletsel

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) omvat een aantal aandoeningen die tijdens het leven kunnen ontstaan. Soms door een ongeluk en met grote regelmaat ten gevolge van ziekte.

Wij zijn aangesloten bij het ParkinsonNet, MS-Zorg Nederland en de CVA-keten Haarlemmermeer. De eisen die de netwerken stellen zijn hoog. Jaarlijks scholen wij ons bij en volgen congressen.

Daarnaast werken we binnen de netwerken intensief samen met andere zorgverleners waaronder fysiotherapeuten, ergotherapeuten en de medisch specialisten of gespecialiseerd verpleegkundigen.

Onze behandeling bij NAH bestaat uit het in kaart brengen van de klachten en de daaruit volgende problemen in het dagelijks leven. We nemen voor dit onderzoek uitgebreid de tijd. Op basis van de vragen en wensen van u als zorgvrager stellen we een gezamenlijk plan van aanpak op om naar de doelen toe te werken.

Onze begeleiding is ten alle tijde actief en toegespitst op Activiteiten uit het Dagelijks Leven.

Opleidingen

Onze therapeuten behandelen alleen evidence based. Hiervoor hebben zij onder meer de volgende opleidingen gevolgd:
– Stichting ITON – Neuropsychologie of Neurorevalidatie
– NPi – Neurorevalidatie/CVA (incl examen)
– NPi – Balance Rehabilitation (Shumway Cook) Masterclasses
– NPi – Inspanningsfysiologie en training bij ouderen
– Parkinsonnet Basis- en nascholingen
– MSzorg Nederland Basis- en nascholingen
– Lidmaatschap Keypoint/Neurorevalidatie

Oefentherapie

Oefentherapie is een beweegtherapie die zich specifiek richt op klachten in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.
Hierbij wordt niet alleen naar de specifieke klacht(locatie) gekeken maar ook naar de manier waarop iemand ermee om gaat. Zo kan het zijn dat de klacht veroorzaakt wordt door een bepaalde lichaamshouding. Maar ook de mentale houding waarmee iemand in het leven staat kan van invloed zijn.
Samen met u achterhalen wij de oorzaak van de klachten of beperking. 
U krijgt daarmee handvatten aangereikt waardoor u blijvend van de hinder af bent.
Een voorbeeld is rugpijn. Dit kan komen door een verkeerde houding tijdens het werken of een overbelasting omdat u een tafel verschoof. Met onze begeleiding voorkomt u dat de pijn snel opgelost wordt.