Specialisaties

Pijn

Oefentherapie en Houding

Oefentherapie is een beweegtherapie die zich specifiek richt op klachten in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.
Hierbij wordt niet alleen naar de specifieke klacht(locatie) gekeken maar ook naar de manier waarop iemand ermee om gaat. Zo kan het zijn dat de klacht veroorzaakt wordt door een bepaalde lichaamshouding. Maar ook de mentale houding waarmee iemand in het leven staat kan van invloed zijn.
Samen met u achterhalen wij de oorzaak van de klachten of beperking.
U krijgt daarmee handvatten aangereikt waardoor u blijvend van de hinder af bent.
Een voorbeeld is rugpijn. Dit kan komen door een verkeerde houding tijdens het werken of een overbelasting omdat u een tafel verschoof. Met onze begeleiding voorkomt u dat de pijn snel opgelost wordt.

Niet Aangeboren Hersenletsel

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) omvat een aantal aandoeningen die tijdens het leven kunnen ontstaan. Soms door een ongeluk en met grote regelmaat ten gevolge van ziekte.

Wij zijn aangesloten bij het ParkinsonNet, MS-Zorg Nederland en de CVA-keten Haarlemmermeer. De eisen die de netwerken stellen zijn hoog. Jaarlijks scholen wij ons bij en volgen congressen.

Daarnaast werken we binnen de netwerken intensief samen met andere zorgverleners waaronder fysiotherapeuten, ergotherapeuten en de medisch specialisten of gespecialiseerd verpleegkundigen.

Onze behandeling bij NAH bestaat uit het in kaart brengen van de klachten en de daaruit volgende problemen in het dagelijks leven. We nemen voor dit onderzoek uitgebreid de tijd. Op basis van de vragen en wensen van u als zorgvrager stellen we een gezamenlijk plan van aanpak op om naar de doelen toe te werken.

Onze begeleiding is ten alle tijde actief en toegespitst op Activiteiten uit het Dagelijks Leven.

Al onze gespecialiseerde therapeuten hebben hiervoor de opleidingen gevolg zoals bij Stichting ITON en NPi Neurorevalidatie.

Slaapoefentherapie

Lichamelijke, geestelijke of sociale factoren kunnen de slaap belemmeren. Geregeld is een slaapprobleem het gevolg van spanningen of verhoogde alertheid. Bij gebrek aan rust overdag, verwerk je gebeurtenissen pas in bed. Aanhoudende (belemmerende) gedachten kunnen je ook de rust ontnemen die nodig is om te slapen.

De oefentherapeut ziet allerlei klachten in de praktijk en meestal is er een relatie tussen de slaap en bestaande lichamelijk of mentale problemen. Een effectieve manier om je gedragsmatige slaapprobleem aan te pakken is door onder behandeling te gaan bij een oefentherapeut die geschoold is in de behandeling van slapeloosheid.

De behandelmethode is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en richt zich op het wegnemen van de factoren die de slapeloosheid in stand houden. De slaapoefentherapeut gaat samen met jou aan de slag om de vicieuze cirkel te doorbreken met de cognitieve gedragstherapie, gedegen uitleg over de slaap, praktische tips en oefeningen om zo de balans in je leven weer terug te vinden. De oefentherapeut neemt de gehele 24 uur onder de loep om maatwerk te leveren op jouw specifieke slaapprobleem. Je krijgt weer grip op je slaap, voelt je energieker en kunt zo het goede uit je dag halen!

Ouderen en Mantelzorg

Een mantelzorger is altijd ‘aan’. Als men fysiek niet actief bezig is, dan is er wel een mentale activiteit. Uiteraard verschilt het of de mantelzorger bij de zorgvrager woont of wat verder weg woont. Wel is het zorgen een activiteit die naast andere dagelijkse bezigheden plaatsvindt. Jongere mantelzorgers werken of studeren nog naast de zorg. Ouderen hebben regelmatig zelf ook al fysieke klachten of zijn minder belastbaar.

Bij alle mantelzorgers speelt de mate waarin de belasting en belastbaarheid in balans zijn een belangrijke rol in het volhouden van hun activiteiten.

Met onze begeleiding verminderen we het risico op overbelasting. We brengen de belasting en belastbaarheid in kaart. Daarnaast zorgen we ervoor dat de energie-gevers de energie-vreters ‘de baas zijn’. Hierbij hebben we mooie hulpmiddelen en veel persoonlijke ervaring.

 

Chronische Pijn

Pijn is een waarschuwing van het lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. Acute pijn is dus nuttig. We spreken van chronische pijn wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is. De pijn heeft dan geen waarschuwingsfunctie meer en er is geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijke letsel.

De pijn gaat als het ware een eigen leven leiden, met gevolgen voor het dagelijks leven. Men gaat bijvoorbeeld bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn, omdat deze als acute pijn blijft aanvoelen. Of men bijt zich juist door de pijn heen, wat bij heftige pijn moeilijk of niet vol te houden is.

Goede begeleiding door een therapeut die geschoold is in de behandeling van chronische pijn kan helpen weer grip te krijgen op de klachten.

Wat is de rol van de oefentherapeut?

De oefentherapeut start met het in kaart brengen van de oorzaken van de pijn, ervaring van de pijnklachten en de manier van omgang. Samen met de therapeut worden haalbare doelen opgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat er weer grip op de klachten komt en de kwaliteit van leven verbetert.

Samen met de coachende oefentherapeut gaat iemand met de eigen doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor diegene belangrijk zijn. Voor de een betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’.

Wanneer ga je naar de oefentherapeut?

  • Fybromyalgie
  • Chronische vermoeidheidsklachten
  • Chronische pijn (o.a. rug en schouder)

Netwerk Chronische Pijn

Het Netwerk Chronische Pijn is een landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar & Mensendieck. Zij hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn. Alle aangesloten oefentherapeuten werken volgens een behandelwijze die is opgesteld volgens de laatste inzichten in wetenschappelijk en/of praktijkonderzoek en de patiënt centraal zet. Zo kan men rekenen op de zorg die helemaal op specifieke behoeften en wensen afgestemd is. Het Netwerk Chronische Pijn werkt samen met onder andere revalidatieartsen, reumatologen, revalidatiecentra, pijnpoli’s en andere zorgprofessionals.