Corona

Update 19-12-2021

Vanochtend is de bijna volledige lockdown wederom ingegaan.
Oefentherapie valt in een essentiële sector en wij blijven onze diensten verlenen. Echter doen wij dit wel met aanpassingen:

  1. Onze therapeuten testen intensief. Voor aanvang van een werkdag nemen zij een zelftest af. Zij hoeven de test niet te tonen maar kunnen de uitslag met u delen. Bij negatieve test kunnen zij u gewoon behandelen.
  2. Behandelingen kunnen ook online gegeven worden. Met name bij slaap/chronische pijn/houding is dit geen enkel probleem.
  3. Mondkapjes en beschermingsmateriaal zijn tot nader orde de standaard.
  4. Wij trachten anderhalve meter afstand te houden. Soms is dit niet mogelijk. Ga met uw therapeut het gesprek aan om mogelijkheden te bespreken.
  5. Kom alleen naar de praktijk en maximaal 3 minuten voor de afspraak zodat u niet te lang in de wachtkamer hoeft te verblijven.
  6. Na iedere behandeling wordt gelucht. De temperatuur kan wat lager zijn dan u gewend bent ivm extra ventilatie
  7. Zegt u een behandeling af? De reguliere regeling blijft van kracht 

Algemene veiligheid

Wij volgen de adviezen van het RIVM en VWS op.
In dit overzicht staan de belangrijkste regels genoemd

klachten? Overleg

Heeft u de volgende klachten? Neem dan contact met de therapeut op om een alternatief voor de fysieke behandeling af te stemmen